wtorek, 26 marca 2013

Seans LXXVII "Muzyka zamyśleń 2013"

Witajcie, słuchacze i czytacze.

Tradycją w Programie Trzecim Polskiego Radia są audycje "Muzyka ciszy" prowadzone na przykład w Wielki Piątek przez Marka Niedźwieckiego. Zawsze czekam na ten program z niecierpliwością, bowiem bardzo odpowiada mi prezentowany wtedy rodzaj muzyki. Słuchając tych audycji już wiele lat, mam wśród prezentowanych utworów swoich faworytów, mam też swoje propozycje do zestawu, które uważam dobrze by tam pasowały. Grajmy więc...

Zamyślenie pierwsze

Zamyślenie drugie

Zamyślenie trzecie

Zamyślenie czwarte

Zamyślenie piąte

Zamyślenie szóste

Zamyślenie siódme

Zamyślenie ósme

Zamyślenie dziewiąte

Zamyślenie dziesiąte

Zamyślenie jedenaste

Zamyślenie dwunaste
poniedziałek, 18 marca 2013

Seans LXXVI „O roku ów, kto cię widział… 1981”


Witajcie słuchacze i czytacze.
Lata osiemdziesiąte! Zakrzyknę jeszcze raz za Mickiewiczem: „I ja tam byłam, miód i wino piłam”. Dlatego postanowiłam każdy rok tej dekady omówić w oddzielnej audycji.


Wydarzenia w Polsce:
5 stycznia – Antoni Piechniczek został trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski.
7 stycznia – podjęto decyzję o zamknięciu huty aluminium „Skawina” i wstrzymaniu produkcji celulozy w Jeleniej Górze.
8 stycznia – opanowano erupcję ropy w Karlinie, stłumiono pożar.
10 stycznia – zakończono akcję gaszenia pożaru szybu naftowego we wsi Krzywopłoty koło Karlina.
16 stycznia:
- pierwszy transport ropy z Karlina dotarł do rafinerii.
- odsłonięto pomnik Stefana Starzyńskiego w Warszawie.
26 stycznia – 6 lutego – strajk generalny NSZZ „Solidarność” na Podbeskidziu.
27 stycznia – Te Deum Krzysztofa Pendereckiego dedykowano Janowi Pawłowi II.
1 lutego – premiera 1. odcinka serialu „Rodzina Leśniewskich”.
2 lutego – prymas Stefan Wyszyński w swoim kazaniu poparł zdecydowanie ruch „Solidarności”.
5 lutego – Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętna płaca w Polsce w 1980 wyniosła 5755 zł.
9 lutego – były premier Piotr Jaroszewicz został wykluczony z PZPR.
11 lutego:
- Episkopat wezwał do stałego i uczciwego dialogu władz z obywatelami.
- generał Wojciech Jaruzelski został premierem.
11-12 lutego – 29-letni Ryszard Sobok w Walimiu na Dolnym Śląsku zamordował 6 osób, w tym 4 dzieci.
17 lutego – zarejestrowano Niezależne Zrzeszenie Studentów - NZS.
23 lutego – Kazimierz Deyna podpisał kontrakt z amerykańskim klubem San Diego Sockers.
28 lutego – rząd Wojciecha Jaruzelskiego wprowadził kartki na mięso i wędliny.
8 marca:
- pierwszy zjazd „Solidarności Rolników Indywidualnych” w Poznaniu; Jan Kułaj (woj.przemyskie) został wybrany przewodniczącym.
- ujawniło się Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, skrajne ugrupowanie popierające władze. Przewodniczącym został reżyser Bohdan Poręba.
19 marca – „prowokacja bydgoska”, po sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy milicja pobiła trzech działaczy „Solidarności”.
22 marca – premiera serialu „Tylko Kaśka”.
24 marca – komunikat o przedłużeniu ćwiczeń „Sojuz 81” na czas nieokreślony. Zachodnie okręgi Armii Radzieckiej oraz jednostki stacjonujące w Polsce i NRD od wielu miesięcy trwały w podwyższonej gotowości bojowej.
27 marca – generał Wojciech Jaruzelski podpisał tekst pt. „Myśl przewodnia wprowadzenia Stanu Wojennego”.
1 kwietnia:
- wprowadzono reglamentację mięsa i wędlin (cukier reglamentowany był od 1976).
- rozpoczął działalność ośrodek TVP w Rzeszowie.
3 kwietnia:
- skończył się pierwszy zjazd Niezależnego Związku Studentów w Krakowie; Jarosław Guzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wybrany został przewodniczącym. Lech Lipiński z Uniwersytetu Wrocławskiego został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
- ukazał się pierwszy numer „Tygodnika Solidarność”
10 kwietnia – premier Wojciech Jaruzelski zaapelował z trybuny sejmowej o zawieszenie na 3 miesiące wszelkich akcji strajkowych.
16 kwietnia – Nadzwyczajny Zjazd Aktorów reaktywował dawną nazwę Związek Artystów Scen Polskich (ZASP); Andrzej Szczepkowski został prezesem.
21 kwietnia – po 8 latach powrócił do Polski Edward Bałuka, jeden z przywódców strajków stoczniowych w Szczecinie z zimy 1970/1971.
23 kwietnia – do Polski przybyła delegacja KPZR pod przewodnictwem Michaiła Susłowa.
27 kwietnia – 14 osób zginęło w pożarze kombinatu gastronomicznego „Kaskada” w Szczecinie.
30 kwietnia – wprowadzono kartki na masło, mąkę, kaszę i ryż.
4 maja - założono stowarzyszenie studentów i absolwentów prawa ELSA Poland.
12 maja – zarejestrowano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność".
15 maja – w Katowicach powstało „forum partyjne”, konserwatywna reakcja na ruch reform w partii. Z tego samego ducha wywodził się nowy tygodnik „Rzeczywistość”.
18 maja -  pierwsza próba zespołu Lombard w sali Estrady Poznańskiej. Data uważana jest za dzień powstania zespołu.
21 maja – w Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbyła się prapremiera sztuki „Pieszo” Sławomira Mrożka.
25 maja – w kilku miastach studenckie marsze protestacyjne (NZS) pod hasłem uwolnienia więźniów politycznych.
31 maja – pogrzeb Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którym udział wzięło tysiące wiernych.
czerwiec – Grzegorz Ciechowski założył Republikę.
4 czerwca – katastrofa kolejowa pod miejscowością Osieck w której śmierć poniosło 25 osób, a 8 zostało rannych.
5 czerwca – z 14-dniową wizytą po 30 latach nieobecności przybył laureat Literackiej Nagrody Nobla, Czesław Miłosz. W księgarniach utworzyły się kolejki po jego książki.
11 czerwca – po rozmowach z rządem „Solidarność” odwołała akcję strajkową z powodu niewywiązywania się władz z obietnic wyjaśnienia bydgoskiego incydentu w marcu.
15 czerwca – początek procesu przywódców KPN: L. Moczulskiego, R. Szeremietiewa, T. Stańskiego i T. Jędziszka.
28 czerwca – w 25. rocznicę Czerwca ’56 oficjalnie odsłonięto Pomnik Ofiar Czerwca 1956 na placu Mickiewicza w Poznaniu.


3 lipca – ustanowiono odznaczenie Warszawski Krzyż Powstańczy.
7 lipca – Jan Paweł II ustanowił biskupa warmińskiego Józefa Glempa prymasem Polski.
29 lipca – Anna Bukis ustanowiła rekord Polski w biegu na 1500 m wynikiem 3:59,67 s.
31 lipca – w skład rządu weszło 4 generałów. Sejm przyjął nową ustawę o cenzurze, która odtąd miała działać jawnie, na podstawie jasnych kryteriów.
1 sierpnia:
- o około 15-20% obniżono normy kartkowe na mięso i jego przetwory oraz wprowadzono kartki na proszek do prania.
- po raz pierwszy odznaczono 100 byłych powstańców Warszawskimi Krzyżami Powstańczymi.
3 sierpnia – zaczęła się kolejna tura rozmów rządu z „Solidarnością”
13 sierpnia – apel episkopatu w rocznicę wydarzeń sierpniowych.
19 sierpnia – formą nacisku w sprawie dostępu do radia i telewizji były ogłoszone przez „Solidarność” 2 dni bez prasy. Akcja uwieńczona częściowym powodzeniem.
20-22 sierpnia – w gdańskiej hali Olivia odbył się I Przegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki”.
21 sierpnia – Jerzy Urban, publicysta tygodnika „Polityka”, został rzecznikiem rządu.
5 września:
- w gdańskiej Hali Olivia rozpoczął się krajowy Zjazd „Solidarności”.
- po buncie w areszcie śledczym w Bydgoszczy uciekło 188 więźniów.
7 września – ostry konflikt w Hucie „Katowice” spowodowany uniemożliwieniem wydawania czasopisma „Nowy Związkowiec”.
8 września – na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” z inicjatywy delegata z Ostrowa Wlkp., Henryka Sicińskiego, uchwalono „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”.
10 września – naczelny sąd dziennikarski zrewidował wyrok w sprawie Tadeusza Samitowskiego: tylko 1 rok zawieszenia w prawach członkowskich.
11 września – zwodowano okręt hydrograficzny ORP Heweliusz.
12 września – Józef Glemp został mianowany prymasem Polski.
15 września:
- uchwała Rady Ministrów wprowadziła dla górników 3-krotne stawki za pracę w wolne soboty.
- rozpoczął się ostatni rejs Daru Pomorza.
24 września – apel 35 intelektualistów do władz i do „Solidarności” – o poszukiwanie tego, co wspólne, o „podmiotowe” traktowanie społeczeństwa.
25 września – uchwalono ustawę o przedsiębiorstwach państwowych.
10 października – Lipsk: polscy piłkarze pokonali NRD 3:2 i zapewnili sobie awans na mundial w Hiszpanii.
15 października – zostaje wyprodukowany milionowy Maluch.
16 października – za publikację wywiadu z działaczem byłego KOR, Jackiem Kuroniem, naczelny redaktor „Sztandaru Młodych” został usunięty z pracy; protest zespołu redakcji. Stefan Bratkowski, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydalony został z PZPR.
18 października:
- Wojciech Jaruzelski został I sekretarzem KC PZPR.
- Rada Ministrów przedłużyła o 2 miesiące służbę wojskową żołnierzy wojsk lądowych, którzy kończyli 2. rok służby.
23 października – „Solidarność” pragnęła stworzyć instytucję społecznej kontroli polityki gospodarczej rządu; sprzeciw władz. Rząd powołał wojskowe terenowe grupy operacyjne dla kontroli sprawności administracji.
25 października – 18-letnia Japonka Keiko Urushikara laureatką VIII Międzynarodowego konkursu Skrzypcowego w Poznaniu.
26 października – rozpoczął się strajk w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu.
27 października – strajk okupacyjny w kopalni „Sosnowiec” po podrzuceniu fiolek z trującym płynem.
3 listopada – pierwszy wygrany przez redakcję „Tygodnika Solidarność” proces przeciwko cenzurze.
4 listopada – doszło do spotkania Glemp-Jaruzelski-Wałęsa.
7 listopada – Polskę opuścił potajemnie płk Ryszard Kukliński ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, związany od lat z wywiadem amerykańskim.
8 listopada – referendum lokalne w sprawie odłączenia Sławkowa od Dąbrowy Górniczej.
10 listopada – utworzono narodoworadykalną organizację Narodowe Odrodzenie Polski.
12 listopada:
- zwodowano w Stoczni Gdańskiej kadłub „Daru Młodzieży”.
- wszystkie wyższe uczelnie objęte strajkami; studenci domagali się nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i solidaryzowali się ze strajkiem w radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej.
19 listopada – strajki w szkołach średnich Lublina i jego województwa, liczne postulaty, najważniejszy z nich: odwołanie kuratora.
20 listopada – Wałęsa zaapelował do ludzi pracy i związków zawodowych Europy Zachodniej o pomoc żywnościową dla Polski.
22 listopada – podwyżka cen benzyny i olejów napędowych o 50-80%.
23 listopada:
- w katedrze płockiej umieszczono kopię średniowiecznych Drzwi Płockich.
- odbyła się premiera filmu „Dreszcze”.
27 listopada – w Warszawie otwarto most gen. Stefana Grota-Roweckiego.
1 grudnia – podwyżka cen alkoholu o 40-80%.
5 grudnia – Biuro Polityczne KC PZPR upoważniło Wojciecha Jaruzelskiego do wprowadzenia stanu wojennego w wybranym przez niego terminie.
8 grudnia – papież Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II).
11 grudnia:
- niezależny Kongres Kultury Polskiej rozpoczął obrady w Teatrze Dramatycznym. Pierwszy przemówił Andrzej Kijowski.
- premiera filmu „Wahadełko”.
12 grudnia – Rada Państwa podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.
13 grudnia – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) wprowadziła na terytorium Polski stan wojenny.
14 grudnia – stan wojenny: pierwszy dzień roboczy stanu wojennego. „Solidarność” w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego zaczęła organizować strajki. Wojsko otoczyło Stocznię Gdańską.
14-17 grudnia – stan wojenny: wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, na ulicach Gdańska starcia demonstrantów z ZOMO, do walki skierowane zostały helikoptery i czołgi; pierwsze ofiary walk ulicznych.
15 grudnia – stan wojenny: ZOMO rozpoczęło pacyfikację kopalni Manifest Lipcowy. Padły pierwsze strzały do górników.
16 grudnia – stan wojenny: pacyfikacja kopalni „Wujek” przez oddziały ZOMO i wojsko. 9 górników zostało zastrzelonych, a 21 rannych.
17 grudnia – stan wojenny: ZOMO rozbiło manifestacje w Gdańsku i w Krakowie. W Gdańsku zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.
20 grudnia – stan wojenny: zakończył się strajk w Porcie Gdańskim.
21 grudnia – ambasador PRL w USA, Romuald Spasowski, poprosił o azyl polityczny.
23 grudnia:
- stan wojenny: dokonano pacyfikacji Huty Katowice.
- stan wojenny: USA wprowadziły sankcje gospodarcze przeciwko PRL.
24 grudnia – stan wojenny: posłanie Wojciecha Jaruzelskiego do narodu polskiego: „13 grudnia nie było już innego wyjścia”.
28 grudnia – stan wojenny: po dwóch tygodniach pobytu pod ziemią zakończono strajk 1074 górników z kopalni Piast, strajk ten był najdłuższy spośród związanych bezpośrednio z wprowadzeniem stanu wojennego.
30 grudnia – stan wojenny: Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) zwróciła się do Sejmu o ustanowienie Trybunału Stanu dla osądzenia osób, które wtrąciły Polskę w stan kryzysu w latach siedemdziesiątych.
Utworzono Śnieżnicki Park Krajobrazowy.


Wydarzenia na świecie:
1 stycznia:
- Holandia objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
- drugie rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej. Krajem przystępującym była Grecja.
2 stycznia – został aresztowany brytyjski seryjny morderca Peter Sutcliffe.
7 stycznia – Muhammad az-Zaruq Rajab został sekretarzem generalnym Powszechnego Kongresu Ludowego – prezydentem Libii.
9 stycznia – Francisco Pinto Balsemão został premierem Portugalii.
10 stycznia – wojna domowa w Salwadorze: rozpoczęła się generalna ofensywa lewicowych partyzantów z FMLN.
12 stycznia – stacja ABC rozpoczęła emisję serialu „Dynastia”.
15 stycznia – papież Jan Paweł II przyjął na audiencji delegację NSZZ Solidarność na czele z Lechem Wałęsą.
19 stycznia – w Algierze amerykańscy i irańscy negocjatorzy zawarli porozumienie w sprawie uwolnienia 52 amerykańskich zakładników przetrzymywanych od września 1979 roku w ambasadzie USA w Teheranie.
20 stycznia:
- Ronald Reagan został zaprzysiężony na 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
- uwolniono zakładników przetrzymywanych w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie.
21 stycznia – DeLorean Motor Company rozpoczęła w Irlandii Północnej produkcję samochodu sportowego DeLorean DMC-12, znanego z serii filmów „Powrót do przyszłości”.
25 stycznia:
- zapadł wyrok w procesie przeciwko tzw. bandzie czworga w Chińskiej Republice Ludowej.
- 52 zakładników zwolnionych po 444 dniach przetrzymywania w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie powróciło do kraju.
28 stycznia – William J. Casey został dyrektorem CIA.
31 stycznia – Jean-Marie Lustiger został mianowany arcybiskupem Paryża.
1 lutego – premiera filmu „Postrzyżyny”.
3 lutego – Gro Harlem Brundtland została pierwszą kobietą premierem w Norwegii.
4 lutego – obrączkowe zaćmienie Słońca widoczne nad Australią, południowym Pacyfikiem i Ameryką Południową.
6 lutego – wybuch wojny domowej w Ugandzie.
8 lutego – po zakończonym meczu ligowym na stadionie Olympiakosu Pireus w Grecji, z powodu zablokowania obrotowych drzwi wyjściowych zostało stratowanych 21 osób.
10 lutego – 8 osób zginęło w pożarze Hotelu Hilton w Las Vegas.
11 lutego – 8 robotników zostało napromieniowanych po wycieku wody z układu chłodzenia w elektrowni atomowej Sequoyah 1 w amerykańskim stanie Tennessee.
13 lutego – koncern News Corporation kierowany przez australijskiego magnata medialnego Ruperta Murdocha przejął londyńskie gazety The Times i The Sunday Times.
14 lutego:
- Phoolan Devi ze swą bandą zamordowała 22 mieszkańców indyjskiej wioski Behmai.
- 48 osób zginęło, a 214 zostało rannych w pożarze klubu nocnego The Stardust w Dublinie.
16 lutego – rozpoczęła się 9. podróż apostolska Jana Pawła II (Pakistan, Filipiny, Guam, Japonia i Alaska).
23 lutego – oddziały Guardia Civil przeprowadziły nieudaną próbę puczu wojskowego w Hiszpanii.
24 lutego:
- w Londynie ogłoszono zaręczyny księcia Karola i Diany Spencer.
- trzęsienie ziemi w Grecji o sile 6,8 stopnia w skali Richtera. W Atenach zginęło 16 osób.
1 marca – lider IRA Bobby Sands rozpoczął głodówkę w więzieniu Maze.
3 marca – Chun Doo Hwan został prezydentem Korei Południowej.
5 marca – domowy komputer ZX-81 wszedł do sprzedaży.
22 marca – został wystrzelony statek kosmiczny Sojuz 39, na pokładzie którego znajdował się pierwszy mongolski kosmonauta, Żugderdemidijn Gurragczaa.
25 marca – założono Park Narodowy Garajonay.
30 marca – nieudany zamach na prezydenta USA Ronalda Reagana.
3 kwietnia – rozpoczęła się sprzedaż pierwszego przenośnego mikrokomputera Osborne 1.
12 kwietnia – wystartował do pierwszego lotu wahadłowiec kosmiczny Columbia.
25 kwietnia – 45 robotników zostało napromieniowanych podczas remontu w japońskiej elektrowni atomowej w mieście Tsuruga.
27 kwietnia – Xerox PARC zaprezentował mysz komputerową, która otwarła drogę dla interfejsu graficznego.
10 maja – socjalista François Mitterrand wygrał wybory prezydenckie we Francji, pokonując w drugiej turze urzędującego prezydenta Valérego Giscarda d’Estainga.
11 maja – na londyńskim West Endzie odbyła się premiera musicalu „Koty” Andrew Lloyda Webbera.
13 maja – plac świętego Piotra w Rzymie: Mehmet Ali Ağca dokonał nieudanego zamachu na papieża Jana Pawła II.
14 maja – Dumitru Prunariu na pokładzie Sojuza 40 jako pierwszy Rumun odbył lot kosmiczny.
19 maja – 5 brytyjskich żołnierzy zginęło w eksplozji miny podłożonej przez IRA koło Bessbrook w Irlandii Północnej.
22 maja – rozpruwacz z Yorkshire został skazany na dożywotnie więzienie.
24 maja:
- w katastrofie lotniczej zginął prezydent Ekwadoru Jaime Roldós Aguilera.
- została odkryta Larissa, księżyc Neptuna.
25 maja – została założona Rada Współpracy Zatoki Perskiej.
5 czerwca – do publicznej wiadomości w Stanach Zjednoczonych podano informację o zanotowaniu pierwszych zachorowań na nieznaną dotąd chorobę, nazwaną później AIDS.
6 czerwca – w indyjskim stanie Bihar kilkaset osób zginęło po runięciu pociągu pasażerskiego z mostu do rzeki.
7 czerwca – Izrael zniszczył iracki reaktor jądrowy Osirak.
10 czerwca – we Florencji, Brytyjczyk Sebastian Coe ustanowił rekord świata w biegu na 800 m wynikiem 1:41.73 s.
12 czerwca – premiera filmu „Poszukiwacze zaginionej arki”.
24 czerwca – miało miejsce pierwsze rzekome objawienie Najświętszej Maryi Panny w Međugorje.
1 lipca – Wielka Brytania objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
17 lipca – 114 osób zginęło, a ponad 200 zostało rannych po runięciu galerii w hotelu Hyatt Regency w Kansas City.
20 lipca – 50 osób zginęło w katastrofie samolotu Fokker F-27 w Somalii.
29 lipca – ślub lady Diany Spencer (księżna Diana) i księcia Karola Windsor, następcy tronu Wielkiej Brytanii.
30 lipca – w Izraelu odbyły się wybory parlamentarne.
31 lipca:
- w katastrofie lotniczej zginął panamski dyktator Omar Torrijos.
- nad środkową Azją, Japonią i Pacyfikiem miało miejsce całkowite zaćmienie słońca.
1 sierpnia – w USA rozpoczęła nadawanie telewizja muzyczna MTV. Pierwszym pokazanym teledyskiem był „Video Killed the Radio Star” zespołu The Buggles.
5 sierpnia – Ronald Reagan zwolnił z pracy 11 359 strajkujących kontrolerów lotu.
12 sierpnia – koncern IBM wprowadził na rynek swój pierwszy model komputera osobistego.
19 sierpnia:
- podczas potyczki nad zatoką Wielka Syrta dwa amerykańskie myśliwce F-14A Tomcat z lotniskowca USS Nimitz zestrzeliły dwa libijskie Su-22.
- w Zurychu, Amerykanin Renaldo Nehemiah ustanowił rekord świata w biegu na 110 m prze płotki wynikiem 12,93 s.
22 sierpnia:
- w katastrofie Boeinga 737 na Tajwanie zginęło 110 osób.
- Polak Jerzy Dygas porwał samolot LOTu do Berlina Zachodniego.
24 sierpnia – Mark David Chapman został skazany na dożywocie za zabójstwo Johna Lennona.
27 sierpnia – w katastrofie samolotu Vickers Viscount w Kolumbii zginęło 50 osób.
29 sierpnia – palestyńscy terroryści otworzyli ogień w Synagodze Miejskiej w Wiedniu, zabijając 2 Żydów i raniąc 17.
30 sierpnia – prezydent Iranu Mohammad Ali Radżai i premier Mohammad Javad Bahonar zginęli wraz z 3 innymi osobami w zamachu bombowym w Teheranie.
1 września – został obalony prezydent Republiki Środkowoafrykańskiej David Dacko. Władzę w kraju przejął André Kolingba.
10 września – po 40 latach w USA „Guernica” Pabla Picassa powróciła do Hiszpanii.
13 września:
- Brytyjka Paula Fudge ustanowiła rekord świata w biegu na 5000 m wynikiem 15:14,51 s.
- Kenijczyk Henry Rono ustanowił rekord świata w biegu na 5000 m wynikiem 13:06,20 s.
14 września – papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę „Laborem exercens”.
15 września – Vanuatu zostało członkiem ONZ.
18 września – została zniesiona kara śmierci we Francji.
21 września – Belize (jako Honduras Brytyjski) uzyskało niepodległość (od Wielkiej Brytanii).
25 września:
- Belize przystąpiło do ONZ.
- Sandra Day O'Connor jako pierwsza kobieta wybrana sędzią Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
26 września – odbył się pierwszy lot Boeinga 767.
27 września – otwarto pierwszą linię szybkiej kolei TGV Paryż-Lyon.
30 września – kanadyjskie Calgary zostało wybrane na organizatora XV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1988 roku.
3 października – w więzieniu Maze koło Belfastu, członkowie IRA zakończyli siedmiomiesięczny strajk głodowy (10 osób zmarło).
6 października – podczas defilady wojskowej z okazji 8. rocznicy wybuchu wojny Jom Kippur dokonano zamachu na prezydenta Egiptu Anwara Sadata.
10 października – Lipsk: polscy piłkarze pokonali NRD 3:2 i zapewnili sobie awans na mundial w Hiszpanii.
11 października – okręt podwodny USS Silversides przepłynął pod Biegunem Północnym.
14 października – dotychczasowy wiceprezydent Hosni Mubarak został zaprzysiężony na stanowisko prezydenta Egiptu, zastępując zamordowanego 6 października Anwara Sadata.
18 października – Panhelleński Ruch Socjalistyczny Andreasa Papandreu odniósł zdecydowane zwycięstwo w greckich wyborach parlamentarnych.
20 października – palestyńscy terroryści z Czarnego Września zdetonowali bombę ukrytą w ciężarówce zaparkowanej w pobliżu Synagogi Holenderskiej w Antwerpii. Zginęły 4 osoby, a 95 zostało rannych.
21 października – premiera filmu „Zawodowiec”.
23 października – Nowy Sad: otwarto Most Wolności na Dunaju.
26 października – Park Morski Wielkiej Rafy Koralowej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
28 października – założenie Metalliki przez Jamesa Hetfielda i Larsa Ulricha.
30 października – w kierunku Wenus została wystrzelona sonda Wenera 13.
1 listopada – Antigua i Barbuda uzyskała niepodległość (od Wielkiej Brytanii).
4 listopada – w kierunku Wenus wystrzelono sondę Wenera 14.
9 listopada – San Yu został prezydentem Mjanmy.
11 listopada – Antigua i Barbuda zostały przyjęte do ONZ.
12 listopada – rozpoczął się drugi doświadczalny lot STS-2 wahadłowca Columbia.
16 listopada – 99 osób zginęło w katastrofie samolotu Tu-154B w rosyjskim Norylsku.
22 listopada – papież Jan Paweł II podpisał w Rzymie adhortację posynodalną „Familiaris Consortio”.
25 listopada – Joseph Alois Ratzinger otrzymał nominację z rąk papieża Jana Pawła II na prefekta Kongregacji Nauki Wiary.
1 grudnia – 180 osób zginęło w katastrofie samolotu MD-81 jugosłowiańskich linii Inex Adria Aviopromet na Korsyce.
5 grudnia – Chan Sy został premierem Kambodży.
9 grudnia – dziennikarz i działacz polityczny Mumia Abu-Jamal zastrzelił podczas kontroli drogowej w Filadelfii policjanta Daniela Faulknera, za co został skazany na karę śmierci.
11 grudnia:
- Helmut Schmidt jako pierwszy kanclerz RFN przybył z wizytą do NRD.
- w Salwadorze około 900 osób zginęło w dokonanej przez siły rządowe masakry w El Mozote.
- Muhammad Ali stoczył ostatnią walkę w swej karierze.
14 grudnia:
- uchwałą Knesetu Izrael dokonał aneksji Wzgórz Golan.
- agent wywiadu PRL Marian Zacharski został skazany na dożywocie przez amerykański sąd. W 1985 odzyskał wolność dzięki przeprowadzonej w Berlinie wymianie agentów.
28 grudnia – w Norfolk (Wirginia) urodziła się Elisabeth Jordan Carr, pierwsze amerykańskie dziecko z probówki.
29 grudnia:
- prezydent USA Ronald Reagan ogłosił, że Stany Zjednoczone przystępują do ograniczenia współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej z ZSRR jako odpowiedzialnym za stan wojenny w Polsce.
- ambasador polski w Waszyngtonie Romuald Spasowski i ambasador polski w Tokio Zdzisław Rurarz poprosili o azyl w USA.
- otwarto Port lotniczy Singapur-Changi.
31 grudnia – prezydent Ghany Hilla Limann został obalony w wojskowym zamachu stanu przeprowadzonym przez porucznika Jerry'ego Rawlingsa, który rozpoczął 19-letnie dyktatorskie rządy.


Urodzili się:  
Kajsa Bergström, szwedzka curlerka
Dorota Malczewska, polska piłkarka ręczna
Eli Manning, amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego
Wojciech Grzyb, polski siatkarz, reprezentant Polski
Joel Zimmerman, kanadyjski DJ oraz producent muzyki progressive i electro house
Anna Dereszowska, polska aktorka
Anna Dąbrowska, polska piosenkarka
Euzebiusz Smolarek, polski piłkarz, reprezentant kraju
Jamelia, angielska piosenkarka
Tom Meighan, angielski muzyk
Owen Hargreaves, angielski piłkarz kanadyjskiego pochodzenia
Michel Teló, brazylijski piosenkarz, kompozytor
Alicia Keys, amerykańska wokalistka i pianistka
Michał Jaros, polski polityk
Elijah Wood, amerykański aktor
Justin Timberlake, amerykański piosenkarz
José Pinto, portugalski rugbysta
Andy Johnson, angielski piłkarz, niedoszły reprezentant Polski
Dominika Markuszewska, polska aktorka teatralna i filmowa
Grzegorz Sobczyk, polski skoczek narciarski
Juan José Cobo, hiszpański kolarz
Paul Wall, amerykański raper
Ruben Spachuk, portugalski rugbysta
Paris Hilton, amerykańska aktorka i modelka
Jeanette Biedermann, niemiecka piosenkarka
Jaakko Tallus, fiński kombinator norweski
Lleyton Hewitt, australijski tenisista
Georg Späth, niemiecki skoczek narciarski
Park Ji-sung, południowokoreański piłkarz
Josh Groban, amerykański piosenkarz
Miha Rihtar, słoweński skoczek narciarski
Uroš Peterka, słoweński skoczek narciarski
Timo Boll, niemiecki tenisista stołowy
Igor Medved, słoweński skoczek narciarski
Samuel Eto'o, kameruński piłkarz
Jens Salumäe, estoński skoczek narciarski
Grega Lang, słoweński skoczek narciarski
Bine Norčič, słoweński skoczek narciarski
Michael Wagner, niemiecki skoczek narciarski
Kolo Touré, piłkarz Wybrzeża Kości Słoniowej
Michał Bąkiewicz, polski siatkarz
Julia Stiles, amerykańska aktorka
Bjørn Einar Romøren, norweski skoczek narciarski
Kelly Wood, szkocka curlerka
Ireneusz Jeleń, polski piłkarz
Hayden Christensen, amerykański aktor
Felipe Massa, brazylijski kierowca wyścigowy
Jessica Alba, amerykańska aktorka
Brian Dzingai, zimbabwejski lekkoatleta
Milan Živič, słoweński skoczek narciarski
Tiago Mendes, portugalski piłkarz
Blaž Vrhovnik, słoweński skoczek narciarski
Arkadiusz Gołaś, polski siatkarz (zm. 2005)
Pasi Ahonen, fiński skoczek narciarski
Alessia D'Andrea, włoska wokalistka występująca pod pseudonimem Andrea
Mateusz Damięcki, polski aktor
Iker Casillas, hiszpański piłkarz, kapitan klubu Real Madryt
Ferdinand Bader, niemiecki skoczek narciarski
Pekka Salminen, fiński skoczek narciarski
Anna Kurnikowa, rosyjska tenisistka
Natalie Portman, amerykańska aktorka
Elano, właśc. Elano Blumer, piłkarz brazylijski
Borek Sedlák, czeski skoczek narciarski
Simon Ammann, szwajcarski skoczek narciarski
Herman Huczkowski, fiński skoczek narciarski
Anastazja Myskina, rosyjska tenisistka
Agnieszka Bartczak, polska tenisistka
Matti Hautamäki, fiński skoczek narciarski
Diogo Gama, portugalski rugbysta
Hubert Gotkowski, polski filmowiec niezależny
Robert Kranjec, słoweński skoczek narciarski
Vicente, hiszpański piłkarz
Joaquín, hiszpański piłkarz
Maicon, właśc. Maicon Douglas Sisenando, brazylijski piłkarz
Michael Carrick, angielski piłkarz
Fernando Alonso, hiszpański kierowca wyścigowy
Matthew Sanders, amerykański wokalista zespołu Avenged Sevenfold
Przemysław Cypryański, polski aktor
Jan Dziedziczak, polski polityk
Vanessa Amorosi, australijska piosenkarka
Roger Federer, szwajcarski tenisista
Eirik Ulimoen, norweski skoczek narciarski
Bartłomiej Grzelak, polski piłkarz
Nikołaj Karpienko, kazachski skoczek narciarski
Keita Umezaki, japoński skoczek narciarski
Barbara Bukowska, polska judoczka
Lucas Vonlanthen, szwajcarski kombinator norweski
Liu Yin, chińska curlerka
Thomas Hörl, austriacki skoczek narciarski
Karolina Nolbrzak, polska aktorka
Chad Michael Murray, amerykański aktor i model
Rachel Bilson, amerykańska aktorka
Andreas Baumgartner, austriacki skoczek narciarski
André Niklaus, niemiecki lekkoatleta
Beyoncé Knowles, amerykańska aktorka i piosenkarka
Lacey Mosley, wokalistka Flyleaf
Germán Denis, argentyński piłkarz
Aleksandr Biełow, rosyjski skoczek narciarski
Jennifer Hudson, amerykańska aktorka i piosenkarka
Jani Mylläri, fiński skoczek narciarski
Reinhard Eberl, austriacki skoczek narciarski
Juan Severino Somoza, portugalski rugbysta
Dariusz Nojman, polski filmowiec niezależny
Serena Williams, amerykańska tenisistka
Suzanne Birt, kanadyjska curlerka
Andrzej Lampert, polski wokalista zespołu PIN
Zlatan Ibrahimović, szwedzki piłkarz
Andreas Isaksson, szwedzki piłkarz
Tad Hilgenbrink, amerykański aktor
Marc Vogel, szwajcarski skoczek narciarski
Heikki Kovalainen, fiński kierowca wyścigowy
Nemanja Vidić, serbski piłkarz
Tila 'Tequila' Nguyen, amerykańska piosenkarka i showmenka
Milan Baroš, czeski piłkarz
Cassandra Potter, amerykańska curlerka
Iwajło Stojmenow, bułgarski piłkarz
Frank Iero, gitarzysta zespołu My Chemical Romance
Sylwia Gruchała, polska florecistka, medalistka olimpijska
Wang Jianxun, chiński skoczek narciarski
Honza Zamojski, polski artysta współczesny
Sarah Harding, angielska piosenkarka (Girls Aloud)
Kimberley Walsh, angielska piosenkarka (Girls Aloud)
Natasha Bedingfield, angielska piosenkarka
Steffen Driesen, niemiecki pływak
Sebastian Przyrowski, polski piłkarz, bramkarz
Britney Spears, amerykańska piosenkarka pop
Choi Heung-chul, koreański skoczek narciarski
Martin Tomczyk, niemiecki kierowca wyścigowy
Javier Saviola, argentyński piłkarz, reprezentant, zdobywca Pucharu UEFA 2005/2006
Amy Lee, wokalistka zespołu Evanescence
Angelo Kelly, piosenkarz, jeden z członków zespołu the Kelly Family
Dima Biłan, rosyjski piosenkarz, zwycięzca Eurowizji w 2008


Zmarli:
Kazimierz Michałowski, polski archeolog i historyk sztuki (ur. 1901)
Harold Clayton Urey, amerykański chemik, noblista (ur. 1893)
Archibald Joseph Cronin, angielski pisarz (ur. 1896)
Kazimierz Serocki, polski kompozytor i pianista (ur. 1922)
Romuald Adam Cebertowicz, polski inżynier, hydrotechnik (ur. 1897)
Franciszek Moskwa, kupiec, kolekcjoner, bibliofil rzeszowski (ur. 1901)
Samuel Barber, amerykański kompozytor (ur. 1910)
Jakob Bender, niemiecki piłkarz (ur. 1910)
Bill Haley, amerykański muzyk i wokalista (ur. 1925)
Wacław Kuchar, polski sportowiec (ur. 1897)
Jacob Bakema, holenderski architekt (ur. 1914)
Henryk Zieliński, polski historyk, znaleziony martwy na ulicy, przyczyn śmierci do dziś nie wyjaśniono (ur. 1920)
Max Delbrück, niemiecki biolog (ur. 1906)
Kazimierz Kordylewski, polski astronom (ur. 1903)
Krzysztof Klenczon, polski kompozytor, wokalista i gitarzysta (ur. 1942)
Omar Bradley, amerykański generał (ur. 1893)
Andrzej Krzeptowski II, polski narciarz olimpijczyk, kierownik schronisk tatrzańskich (ur. 1902)
Ludwik Sempoliński, polski aktor, reżyser, pedagog teatralny (ur. 1899)
Wacław Barcikowski, polski działacz państwowy i polityczny, prawnik (ur. 1887)
Nelson Algren, amerykański pisarz (ur. 1909)
Bob Marley, jamajski muzyk reggae (ur. 1945)
Stefan Wyszyński, prymas Polski, kardynał (ur. 1901)
Carleton Coon, amerykański antropolog (ur. 1904)
Marcel Breuer, węgierski architekt (ur. 1902)
Willi Beuster, niemiecki polityk (ur. 1908)
Borys Polewoj, rosyjski dziennikarz i prozaik (ur. 1908)
William Wyler, amerykański reżyser filmowy (ur. 1902)
Jerzy Spława-Neyman, amerykański matematyk polskiego pochodzenia (ur. 1894)
Albert Speer, niemiecki polityk i architekt, jeden z przywódców hitlerowskich Niemiec (ur. 1905)
Tadeusz Baird, polski kompozytor (ur. 1928)
Hideki Yukawa, japoński fizyk (ur. 1907)
Jacques Lacan, francuski psychiatra i psychoanalityk (ur. 1901)
Eugenio Montale, włoski poeta (ur. 1896)
Bronisław Malinowski, polski lekkoatleta, zginął w wypadku samochodowym na moście pod Grudziądzem (ur. 1951)
Tadeusz Kotarbiński, polski filozof (ur. 1886)
Anwar Sadat, egipski prezydent, zamordowany w czasie defilady wojskowej z okazji 8 rocznicy wojny Jom Kippur (ur. 1918)
Reg Butler, angielski rzeźbiarz (ur. 1913)
Georges Brassens, francuski bard (ur. 1921)
Walter Heitler, niemiecki fizyk i chemik (ur. 1904)
Hans Adolf Krebs, niemiecki biochemik (ur. 1900)
Max Euwe, holenderski szachista (ur. 1901)
Natalie Wood, amerykańska aktorka (ur. 1938)
William Holden, amerykański aktor (ur. 1918)
Wallace Harrison, amerykański architekt (ur. 1895)Nagrody Nobla:
          z fizyki – Nicolaas Bloembergen, Arthur Leonard Schawlow, Kai M. Siegbahn
          z chemii – Kenichi Fukui, Roald Hoffmann
          z medycyny – Roger Sperry, David Hubel, Torsten N. Wiesel
          z literatury – Elias Canetti
          nagroda pokojowa – Urząd Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców
          z ekonomii – James TobinPremiery filmowe w Polsce:
19 stycznia – „Jeśli serce masz bijące”, reż. Wojciech Fiwek, obsada: Adam Probosz, Zofia Rysiówna, Alfred Struwe, Jarosław Antonik, Grzegorz Dębkowski
26 stycznia – „Wizja lokalna 1901”, reż. Filip Bajon, obsada: Tadeusz Łomnicki, Daniel Olbrychski, Jerzy Stuhr, Zygmunt Bielawski, Henryk Bista
16 marca – „W biały dzień”, reż. Edward Żebrowski, obsada: Michał Bajor, Krystyna Janda, Krzysztof Kolberger, Jan Nowicki, Jerzy Radziwiłowicz
3 kwietnia – „Jak żyć”, reż. Marcel Łoziński, obsada: Anna Zyman, Edward Zyman, Piotr Zyman, Barbara Rozhin, Andrzej Rozhin
6 kwietnia – „Zamach stanu”, reż. Ryszard Filipski, obsada: Ryszard Filipski, Ignacy Gogolewski, Andrzej Hrydzewicz, Jerzy Sagan, Lech Bijałd
4 maja – „Miś”, reż. Stanisław Bareja, obsada: Stanisław Tym, Barbara Burska, Christine Paul-Podlasky, Krzysztof Kowalewski, Bronisław Pawlik
18 maja – „Polonia Restituta” , reż. Bohdan Poręba, obsada: Janusz Zakrzeński, Krzysztof Chamiec, Józef Fryźlewicz, Jerzy Kaliszewski, Emil Karewicz
25 maja – „Indeks”, reż. Janusz Kijowski, obsada: Krzysztof Zaleski, Ewa Żukowska, Justyna Kulczycka, Małgorzata Niemirska, Lucyna Winnicka
1 czerwca – „Ciosy”, reż. Gerard Zalewski, obsada: Jerzy Bińczycki, Ewa Pokas, Lidia Korsakówna, Lucyna Brusikiewicz
27 lipca – „Człowiek z żelaza”, reż. Andrzej Wajda, obsada: Jerzy Radziwiłowicz, Krystyna Janda, Marian Opania, Irena Byrska, Bogusław Linda
14 sierpnia – „Szarża”, reż. Krzysztof Wojciechowski, obsada: Gabriel Nehrebecki, Olgierd Łukaszewicz, Andrzej Siedlecki, Jan Moes, Eugeniusz Iwanowski
28 sierpnia – „Czułe miejsca”, reż. Piotr Andrejew, obsada: Michał Juszczakiewicz, Hanna Dunowska, Marek Barbasiewicz, Mariusz Dmochowski
4 września – „Gorączka”, reż. Agnieszka Holland, obsada: Barbara Grabowska, Adam Ferency, Bogusław Linda, Olgierd Łukaszewicz, Krzysztof Zaleski
21 września – „Mniejsze niebo”, reż. Janusz Morgenstern, obsada: Roman Wilhelmi, Beata Tyszkiewicz, Jan Englert, Władysław Kowalski, Janusz Zaorski
23 października – „Wielka majówka”, reż. Krzysztof Rogulski, obsada: Jan Piechociński, Zbigniew Zamachowski, Anna Moczkowska, Grażyna Szapołowska
13 listopada – „Dziecinne pytania”, reż. Janusz Zaorski, obsada: Adam Ferency, Mirosław Konarowski, Agnieszka Mandat-Grąbka, Cezary Morawski, Krzysztof Zaleski
23 listopada – „Dreszcze”, reż. Wojciech Marczewski, obsada: Tomasz Hudziec, Teresa Marczewska, Marek Kondrat, Zdzisław Wardejn, Władysław Kowalski
Premiery filmowe zagraniczne
„Gallipoli”
„Szybciej, szybciej”
„Bandyci czasu”
„Śmiertelne błogosławieństwo”
„Halloween II”
„The Fox and the Hound”
„Mommie Dearest”
„Piątek, trzynastego II”
„Pennies from Heaven”
„Omen III”
„Nad złotym stawem”
„Walka o ogień”
„Indiana Jones i poszukiwacze zaginionej arki”
„Postrzyżyny”
„Rydwany ognia”
„Tarzan - człowiek małpa”
„Autobus wolności”
„Excalibur”
„Brama nieba”
„Czerwoni”
„Kochanica Francuza”
„Skowyt”
„Bez złych intencji”
„Ragtime”
„Tylko gdy się śmieję”
„Tylko dla twoich oczu”
„Shaolin and Wu Tang”


Nagrody filmowe:
Oskary:
          Najlepszy film – „Rydwany ognia” reż. Hugh Hudson
          Najlepszy aktor - Henry Fonda – „Nad złotym stawem”
          Najlepsza aktorka - Katharine Hepburn – „Nad złotym stawem”
Festiwal w Cannes:
          Złota Palma: „Człowiek z żelaza” - reż. Andrzej Wajda
Festiwal w Berlinie:
          Złoty Niedźwiedź: Carlos Saura – „Szybciej, szybciej”
Festiwal w Wenecji:
          Złoty Lew: Margarethe von Trotta – „Czas ołowiu”
VIII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych:
          Złote Lwy Gdańskie: „Gorączka” - reż. Agnieszka Holland
Wydarzenia literackie w Polsce:
o          ukazał się pierwszy numer tygodnika „Solidarność”
o          po 30 latach nieobecności, wrócił do kraju Czesław Miłosz
Nowe książki:
Wiesław Andrzejewski – „Port nowych szlaków”
Jan Drzeżdżon – „Rozkosze miłości”, „Wśród ludzi”
Stanisław Lem – „Golem XIV”
Sławomir Mrożek – „Opowiadania”, „Małe listy”
James Herriot – „Boże stworzenia” („The Lord God Made Them All”)
Bohumil Hrabal – „Skarby świata całego” („Harlekýnovy miliony”)
John Irving – „Hotel New Hampshire” („The Hotel New Hampshire”)
Stephen King – „Cujo” („Cujo”)
Gabriel García Márquez – „Kronika zapowiedzianej śmierci” („Crónica de una muerte anunciada”)
Salman Rushdie – „Dzieci północy” („Midnight's Children”)
Ryszard Krynicki – „Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78-79”
Bronisław Maj – „Taka wolność. Wiersze z lat 1971-1975”
Krystyna Rodowska – „Stan posiadania”
Douglas Dunn – „St Kilda's Parliament”
Nagrody:
Nagroda Kościelskich – Janusz Anderman, Krzysztof Dybciak, Anna Frajlich-Zając, Jan Komolka
Nagroda Nobla – Elias Canetti
Nagroda Goncourtów – Lucien Bodard, Anne Marie
Nagroda Cervantesa – Octavio PazWydarzenia muzyczne:
W lutym grupa Queen wyrusza na krótką trasę koncertową "Live Flash Gordon" po Japonii.
W marcu i wrześniu rozpoczyna się trasa koncertowa zespołu Queen po Ameryce Południowej o nazwie "Gluttons For Punishment".
1 sierpnia – MTV debiutuje w telewizji kablowej nadając teledyski przez 24 godziny na dobę.
11 kwietnia – Eddie Van Halen poślubia aktorkę Valerie Bertinelli.
18 maja - Powstaje grupa Lombard.
29 maja – Grupa Throbbing Gristle daje swój ostatni koncert w klubie Kezar Pavilion, San Francisco, USA. Koncert dokumentuje płyta „Mission of Dead Souls”.
10 czerwca - Letnie amerykańskie tournée 1981 Boba Dylana
Powstaje grupa Pantera.
Thurston Moore, Kim Gordon i Lee Ranaldo zakładają zespół Sonic Youth
2 listopada - Wydany zostaje pierwszy kompilacyjny album grupy Queen – „Greatest Hits”.
24-25 listopada - Grupa Queen gra dwa koncerty w Montrealu.
 Lars Ulrich i James Hetfield zakładają zespół Metallica.
Światowe, historyczne niemal, trwające blisko rok tournée grupy Kraftwerk
Z inicjatywy Nikkiego Sixxa i Tommy'ego Lee powstaje amerykański zespół Mötley Crüe
Dwóch Raperów DJ Run i D.M.C. wraz z DJ Jam Master Jay zakładają hip-hopową grupę Run–D.M.C.
Powstaje zespół Slayer
Koniec Ery Disco .

Albumy:
„Warsaw Nights” – 2 plus 1
„Jestem panem świata” – Bank
„Śpiewające obrazy” – Marek Grechuta
„Mury” – Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński
„Muzeum” (wydanie podziemne - wydanie oficjalne - 1991) – Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński
„Krzyk” (wydanie wycofane, traktowane jak podziemne - wydanie oficjalne - 1989) – Jacek Kaczmarski
„Blues Rock Band” – Krzak
„Maanam” – Maanam
„Perfect” – Perfect
„Grupa Muzyczna "Pod Budą" Kraków” – Pod Budą
„Memento z banalnym tryptykiem” – SBB
„Józefina” – Józef Skrzek
„Iza” – Izabela Trojanowska
„Monte Carlo Is Great” – VOX
„For Those About to Rock We Salute You” – AC/DC
„The World as It Is Today” – Art Bears
„Mask” – Bauhaus
„Face Value” – Phil Collins
„Faith” – The Cure
„The Man with the Horn” – Miles Davis
„In God We Trust, Inc.” – Dead Kennedys
„Speak & Spell” – debiut Depeche Mode
„Shot of Love” – Bob Dylan
„Time” – Electric Light Orchestra
„Elektricni Orgazam” – Elektricni Orgazam
„Punk's Not Dead” – The Exploited
„Abacab” – Genesis
„Stone Free” – Jimi Hendrix
„Killers” – Iron Maiden
„The Magnetic Fields” – Jean-Michel Jarre
„Computer World” – Kraftwerk
„7” – Madness
„Movement” – New Order
„Architecture & Morality” – Orchestral Manoeuvres in the Dark
„Ghost in the Machine” – The Police
„Flowers of Romance” – Public Image Ltd.
„Greatest Hits” – Queen
„The Gospel According to the Meninblack” – The Stranglers
„La Folie” – The Stranglers
„October” – U2
„Rage in Eden” – Ultravox
„Chariots of Fire” – Vangelis
„Re-ac-tor” – Neil Young